Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Apríl  2016

28Apríl

International Village

Štvrtok 28. 4. 2016 | 17:00 hod.  (Rektorát)

Stretnutie so zahraničnými študentmi.

28Apríl

Fakultný deň na FPVaMV UMB

Štvrtok 28. 4. 2016 | 11:00 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Pozvánka na športovo - zábavný deň.

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici