Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Apríl  2016

19Apríl

Prednáška prof. Milana Kováča

Utorok 19. 4. 2016 | 13:45 hod.  (Filozofická fakulta)

prednáška na Katedre histórie FF UMB

19Apríl

Portál - cesta za poznaním

Utorok 19. 4. 2016 | 10:00 hod. do 20. 4. 2016 | 16:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava najnovších publikácií vydavateľstva Portál

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici