Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Apríl  2016

14AprílDiskusné podujatie GLOBSEC City Talks

Diskusné podujatie GLOBSEC City Talks

Štvrtok 14. 4. 2016 | 16:00 hod.  (Ďalšie vzdelávanie zamestnancov)

Súčasť prestížnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC.

14Apríl

Zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku

Štvrtok 14. 4. 2016 | 09:30 hod.  (Rektorát)

Zasadnutie na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

14Apríl

Stratení v preklade

Štvrtok 14. 4. 2016 | 09:30 hod.  (Pedagogická fakulta)

Prednáška Centra edukačného výskumu PF UMB.

13Apríl

Perspektívy v ochrane detí a mládeže

Streda 13. 4. 2016 | 08:00 hod. do 14. 4. 2016 | 16:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

Medzinárodná vedecká konferencia

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici