Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Apríl  2016

5Apríl

Voľby očami geografa

Utorok 5. 4. 2016 | 18:00 hod.  (Fakulta prírodných vied)

Prednáška o vysoko aktuálnej téme volieb.

5Apríl

Ako si napísať žiadosť o štipendium

Utorok 5. 4. 2016 | 14:00 hod.  (Rektorát)

Workshop pre študentov.

5Apríl

Investičný deň s J&T bankou

Utorok 5. 4. 2016 | 12:15 hod.  (Ekonomická fakulta)

Prezentovanie práce investičných analytikov a fungovanie privátneho bankovníctva na Slovensku.

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici