Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Marec  2016

15Marec

Prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J.E. LIN Lin

Utorok 15. 3. 2016 | 12:15 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. Lin Lin bude prednášať na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

15Marec

Prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J.E. LIN Lin

Utorok 15. 3. 2016 | 12:15 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. Lin Lin bude prednášať na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

15Marec

Medzinárodný deň sociálnej práce

Utorok 15. 3. 2016 | 09:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

Diskusia k Medzinárodnému dňu sociálnej práce

15Marec

Medzinárodný deň sociálnej práce

Utorok 15. 3. 2016 | 09:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

Diskusia k Medzinárodnému dňu sociálnej práce


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici