Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Február  2016

24FebruárRok dlhší ako storočie

Rok dlhší ako storočie

Streda 24. 2. 2016 | 09:21 hod. do 2. 3. 2016 | 09:21 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Hostia Milan Dubček a Ľuboš Jurík


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici