Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

December  2015

8DecemberHUMAN FORUM

HUMAN FORUM

Utorok 8. 12. 2015 | 15:30 hod. do 9. 12. 2015 | 19:00 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici