Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

December  2015

1December

Prezentácia štúdia na KU Eichstätt - Ingolstadt, medzinárodný field trip Čína - Honkong

Utorok 1. 12. 2015 | 09:05 hod.  (Ekonomická fakulta)

Prezentácia inžinierskeho stupňa štúdia dvojitého diplomu v cestovnom ruchu na EF UMB a na KU Eichstätt-Ingolstadt.

November  2014

18NovemberDni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15

Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15

Utorok 18. 11. 2014 | 09:00 hod. do 1. 12. 2015 | 16:30 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

5. ročník tradičného podujatia pripravil Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV (Deutscher Studentenverein) v spolupráci s FPVaMV UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici