Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


2. Staff Week Erasmus+

Začiatok (dátum, čas): 5. 9. 2018, 8:00
Koniec (dátum, čas): 7. 9. 2018, 15:00
Usporiadateľ: Rektorát

Privítame hostí z mnohých európskych krajín, napríklad Nemecka, Portugalska, Poľska, Fínska.

 Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

Minuloročný ročník Staff week.

Kontakt

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici