Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


11. február – Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Začiatok (dátum, čas): 11. 2. 2021, 0:00
Koniec (dátum, čas): 11. 2. 2021, 23:59
Usporiadateľ: Rektorát

Počet žien vo vede predstavuje na Slovensku 43% z celkového počtu vedcov.

Kto sú a aké sú naše vedkyne?

Zoznámte sa:

https://www.umb.sk/veda-a-vyskum/vedkyne-a-vedci-umb/

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici