Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


100 (k)rokov Československa

Začiatok (dátum, čas): 31. 5. 2018, 17:00
Koniec (dátum, čas): 30. 6. 2018, 10:47
Miesto: Námestie SNP
Usporiadateľ: Iné
Hostiteľ: Centrum komunitného organizovania pod záštitou primátora
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Iné
Zameranie: iné

Výstava, ktorá prilbližuje architektonické dedičstvo prvej republiky výstavou fotiek významných banskobystrických objektov z tohto obdobia

Slávnostné otvorenie výstavy k 100. výročiu vzniku Československa na Námestí SNP.

Súčasťou slávnostného otvorenia bude sprevádzaná prehliadka po budovách s odborným výkladom a zdarma.

V tomto roku si pripomenieme 100. výročie vzniku Československej republiky, ktorá už síce patrí histórii, ale predsa sa veľmi intenzívne dotýka našej súčasnosti, a priblížime architektonické dedičstvo prvej republiky.

Pre našu výstavu sme vybrali 11 stavieb, ktoré od čias 1. ČSR dôležitou súčasťou nášho mesta, jeho symbolom a dodnes v nich pulzuje život.

Slávnostné otvorenie výstavy bude sprevádzať príhovor historikov, zástupcov mesta, zástupcov Českého spolku a hudobné vstupy.

Deň otvorenia výstavy nie je náhodný. Dňa 31. mája bola v Pittsburghu podpísaná dohoda, ktorou sa predstavitelia Čechov a Slovákov posúvali ku založeniu úplne nového štátu na mape Európy.

Program a viac informácií o podujatí v prílohách.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici