Ing. Kamila Borseková, PhD.

Ing. Kamila Borseková, PhD.výskumný pracovník, koordinátor výskumu UMB, vedúca VIC

Telefón 048/446 6217E-mailkamila.borsekova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Výskumné a inovačné centrum EF - výskumný pracovníkEkonomická fakulta / Výskumné a inovačné centrum EF - vedúca VIC