prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.profesor, manažér vnútorného systému kvality

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF - profesor