prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.profesor, predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, vedúci IMS

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie vnútornej správy a kvality
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF - profesorEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF - vedúci IMS