doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,

Telefón 048/446 2319, 2150E-mailjan.sebo@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj -