JUDr. Jana Muránska, PhD.

JUDr. Jana Muránska, PhD.

JUDr. Jana Muránska, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 3231E-mailjana.muranska@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra občianskeho práva