Jana Miková

Jana Mikováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1611, 6723E-mailjana.mikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie