doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.docent

Telefón 048/446 5139E-mailjanka.klinckova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie