doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.docent, prorektorka pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1166, 5139E-mailjanka.klinckova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie - docent