Ing. Jana Janičková, PhD.

Ing. Jana Janičková, PhD.odborný asistent s PhD., referentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 052/426 2328E-mailjana.janickova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF
Ďalšie pracoviskáRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality - referentka prorektora pre pedagogickú činnosť