Mgr. Jana Čillíková

Mgr. Jana Čillíkováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1118, 6729E-mailjana.cillikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie