PhDr. Ivana Demčíková, PhD.

PhDr. Ivana Demčíková, PhD.referentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/4461120E-mailivana.demcikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum