RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.odborný asistent s PhD., vedúci KKMaIS

Telefón 048/446 6611E-mailmiroslav.huzvar@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF - vedúci KKMaIS