Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.odborný asistent s PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 2178, 2718E-mailgabriela.nafoussi@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prod.pre medz.vzť.a vzť.s verejnosť - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou