Faculty of Political Science and International Relations

Vice-Dean for International Relations

International Relations Officer

 

Jana Miková

Jana Mikováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Phone 048/446 1611E-mailjana.mikova@umb.sk