Matej Bel University in Banská Bystrica - version for visually impaired

International - Matej Bel University in Banská Bystrica


Skip to main content
Search

Faculty of Education

Vice-Dean for International Relations

International Relations Officer 

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 4226E-mailanita.dienesova@umb.sk