Faculty of Education

Vice-Dean for International Relations

International Relations Officer 

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferent pre medzinárodnú spoluprácu aVV

Phone 048/446 4226E-mailanita.dienesova@umb.sk