Faculty of Education

Vice-Dean for International Relations

International Relations Officer 

Mgr. Andrea Zvalová

Mgr. Andrea Zvalováreferent pre medzinárodnú spoluprácu aVV

Phone 048/446 4226E-mailandrea.zvalova@umb.sk