Faculty of Economics

Vice-dean for International Relations

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Phone 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.sk

 

International students and traineeship mobilities officer

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferent mobilít študentov

Phone 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.sk

 

International teacher and staff exchange officer

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Phone 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.sk