Faculty of Arts

Vice-Dean for International Relations

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent

Phone 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.sk

International Relations Officer 

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 7414E-mailmargareta.krkosova@umb.sk