Faculty of Arts

Vice-Dean for International Relations

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent

Phone 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.sk

International Relations Officer 

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážováreferent pre medzinárodné vzťahy

Phone 048/446 7414E-mailingrid.balazova@umb.sk