Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


How do we acquire languages?

Pozvánka na prednášku: "Ako si vlastne osvojujeme jazyky?"

Milí kolegovia, kolegyne, študenstvo,

pozývame vás v stredu 20.11.2019 v čase 8,15 - 9,35 hod. do A102 na prednášku poľskej kolegyne Dr. Zofie Chlopekovej na tému: Osvojovanie si jazyka (deťmi) z psycholingvistického, neurolingvistického a didaktického hľadiska (Language acquisition from the psycholinguistic, neurolinguistic and didactic perspectives).

 

Matej Bel University in Banská Bystrica