Faculty of Economics

Vice-dean for Study:

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.docent

Phone 048/446 6315E-mailhussam.musa@umb.sk

 

Study Department:

Ing. arch. Monika Supuková

Ing. arch. Monika Supukováreferentka študijného oddelenia

Phone 048/446 6124E-mailmonika.supukova@umb.sk
Diana Výlupková

Diana Výlupkováreferentka študijného oddelenia

Phone 048/446 6125E-maildiana.vylupkova@umb.sk
Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Phone 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.sk
Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Phone 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.sk
Daniela Gavalcová

Daniela Gavalcováref. vedeckovýsk. čin. a doktor. štúdia

Phone 048/446 2141E-maildaniela.gavalcova@umb.sk