Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.výskumný pracovník, odborný asistent, prodekan pre rozvoj

Telefón 048/446 4230, 4617E-maildenisa.sukolova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra andragogiky PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Centrum edukačného výskumu PDF - výskumný pracovníkPedagogická fakulta / Prodekanka pre rozvoj a zabezpečenie kvality - prodekan pre rozvoj