INFORMÁCIE O PONUKE

 

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA

MESTO MARTIN

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU V MARTINE

V AKADEMICKOM ROKU 2018 – 2019

PONÚKA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

V NASLEDOVNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 

  • MARTIN: Anglický jazyk (pre začiatočníkov), Anglická konverzácia (pre pokročilých), Informatika, Prírodné bohatstvo Slovenska, Psychológia, Výživa a zdravie.
  • DOLNÝ KUBÍN: Anglický jazyk (pre začiatočníkov), Anglická konverzácia (pre pokročilých), Informatika, Prírodné a kultúrne dedičstvo Oravy, Výživa a zdravie.

 

Štúdium na UTV je 6 semestrálne (3 roky). Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Prijímacie skúšky sa nerobia. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. O výnimku zo vzdelania je potrebné písomne požiadať vedenie UMB-UTV.

 

V Martine je možnosť otvoriť aj 1-ROČNÉ ŠTÚDIUM V ODBOROCH:

  • Záhradná architektúra, Poradca záhradkára a ovocinára, Liečivé rastliny.

 

Poplatok za štúdium (platí sa v hotovosti pri zápise):

dôchodcovia 70,- € , záujemcovia v aktívnom veku 90,- € za akademický rok (2 semestre).

Pre otvorenie ročníka sú potrební minimálne 15 záujemcovia. Pri menšom počte prihlásených sa poplatok zvyšuje (80,- € a 100,- €).

 

Prihlásiť sa na štúdium je možné e-mailom (klenovamaria@gmail.com) alebo poštou  na adresu:

  • Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 01 Martin
  • Obchodná akadémia, Radlinského ul. 1725/55, Dolný Kubín

Stačí uviesť meno, študijný odbor a kontakt (telefón, mobil, e-mail). Na obálku napísať: UTV

Termín podávania prihlášok na UTV v Martine a v Dolnom Kubíne sa predlžuje do 31.júla 2018.

Informácie: www.umb.sk, 043/4221 221, 0915 855 136, klenovamaria@gmail.com.

O otvorení odborov a termíne zápisu budú uchádzači informovaní po uzávierke prihlášok.