Univerzitný deň kariéry

Univerzitný deň kariéry

Veľtrh pracovných príležitostí a kariérového poradenstva

Kariérne centrum UMB pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí Univerzitný deň kariéry. Podujatie ponúka študentom a absolventom UMB príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazanie spolupráce so spoločnosťami v oblasti stáži a diplomových prác. Firmy a organizácie sa budú prezentovať prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností a zaujímavých motivačných prednášok.

Prihlásené spoločnosti majú možnosť so svojimi pracovnými príležitosťami osloviť študentov a budúcich absolventov 6 fakúlt. Podujatia sa každoročne aktívne zúčastní viac ako 300 študentov.


Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

referentka  petra.zaludova@umb.sk   048/446 1118   +421 905 273 879

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková