Detská univerzita UMB

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.

Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborný garant Detskej univerzity UMB 2017:

  • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

Záštitu nad Detskou univerzitou UMB 2017 prevzali:

  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor UMB
  • MUDr. Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 3. júla 2017 jedenásty ročník Detskej univerzity UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 stretávať študenti a študentky základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov.

Zaujímavé a originálne témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

  • rastlinnú a živočíšnu ríšu,
  • archeológiu a stredovek,
  • medzinárodný obchod,
  • informačno-komunikačné technológie,
  • pohybové aktivity, ktoré budú spestrené športovou olympiádou.

Kontakt

Mgr. Magdaléna Mikušová

referentka  magdalena.mikusova@umb.sk   048/446 6811   +421 905 182 836

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková