https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Blog - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Ako viem prispieť k ochrane svojej planéty?

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR.

Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, USA. Na začiatku roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami. *

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vzniklo na podporu informovanosti verejnosti na Fakulte prírodných vied UMB krátke video. Hlavnou myšlienkou  je "návod", ktorý by priblížil širokej verejnosti možnosti ako vieme v bežnom živote a pri bežných  činnostiach prispievať k ochrane životného prostredia a tým chrániť našu planétu. Hlavnými aktérmi vo videu sú študenti Katedry životného prostredia FPV UMB.

Študenti si pripravili vlastnú vizualizáciu otázky :

 

Zapojeným študentom ďakujeme za ich kreativitu a ochotu zapojiť sa do takéhoto pekného projektu podpory a ochrany našej planéty a Mgr. Tomášovi Valentovi za jeho technickú podporu v oblasti zvukovej stránky videa.

* zdroj: https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87