PaedDr. Beáta Dobríková

PaedDr. Beáta Dobríková

PaedDr. Beáta Dobríkováodd.pre pedag.činnosť

Telefón 048/4467406E-mailbeata.dobrikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť