Mgr. Andrea Zvalová

Mgr. Andrea Zvalová

Mgr. Andrea Zvalováreferent pre medzinárodnú spoluprácu aVV

Telefón 048/446 4226E-mailandrea.zvalova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu aVV