doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.docent

Telefón 048/446 2015E-mailanna.vanova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF