JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.prodekan pre pedagogickú činnosť, odborný asistent

E-mailandrea.sevcikova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra obchodného a hospodárskeho práva
Ďalšie pracoviskáPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť - prodekan pre pedagogickú činnosť