Možnosti využívania voľného času

Využitie voľného času

Študenti sa môžu zapojiť do športových, umeleckých a iných aktivít, ktoré ponúka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Športové kluby UMB:

ŠPORTOVÝ KLUB UMB

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Prezidentom športového klubu je PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

Športový klub združuje kluby:

 • Atletický klub ŠK UMB  predseda klubu Mgr. Kamil Škarba,
 • Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia)  predseda klubu PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.,
 • Klub džuda ŠK UMB   predseda klubu Martin Sršeň,
 • Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy) predseda klubu PaedDr. Juraj Kremnický, PhD.,
 • TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť)  predseda klubu doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.,
 • HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové aktivity)  predseda klubu Mgr. Miroslav Knoško,
 • Basketbalový klub ŠK UMB  predsedníčka klubu Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
 • Klub Športu pre všetkých ŠK UMB – poverená vedením klubu Mgr. Andrea Izáková, PhD. Je určený študentom UMB a banskobystrickej mládeže pre realizáciu pohybových aktivít a s následnou možnosťou vstupu do klubov združených v ŠK UMB.

 

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Sekretariát: budova energetiky UMB (vedľa ŠJ1)
Kontakt: www.sportklub.umb.sk       sportklub@umb.sk                                                                                                   E-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com

Tel.: 048/446 51 92 (sekretariát a ekonomické oddelenie ŠK), 048/446 51 93 a 0907 843 516 (prezident ŠK)

 


TJ SLÁVIA EKONÓM UMB

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. TJ Slávia Ekonóm má dva oddiely:

 • lyžovanie  so zameraním na klasické lyžovanie,
 • orientačné športy  so zameraním činnosti na lyžiarsky OB, klasický OB a OB na bicykloch.

 

Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica;
Tel.: +421-48-446 63 18,

Fax: +421-48-415 27 93
E-mail:
juraj.nemec@umb.sk

 

Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčastí UMB a to:

 • športová hala – FF UMB, Tajovského 40,
 • gymnastická telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • úpolová zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40,
 • pohybové štúdio /zrkadlová telocvičňa/ – FF UMB, Tajovského 57,
 • posilňovňa Fitnes centrum – FF UMB, Tajovského 57 /v súčasnosti v prestavbe/,
 • atleticko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57,
 • tenisový areál /asfaltový/  – FF UMB, Tajovského 57,
 • hádzanársky areál /asfaltový/ – FF UMB, Tajovského 57,
 • pohybové štúdio  – EF UMB, Tajovského 10,
 • posilňovňa – EF UMB, Tajovského 10,
 • telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13,
 • tenisové kurty – FF UMB, Ružová 13

 

 UMB HOCKEY TEAM

 • UMB Hockey TEAM - generálny manažér Ing. Milan Kyseľ

  UMB Hockey Team Banská Bystrica vznikol v roku 2014 ako iniciatíva dvoch ľudí. Podnetom na vznik bola exitencia Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).  Od prvej sezóny tím pod vedením hlavného trénera Lukáša Opátha a asistenta Mareka Janíka zbieral jeden úspech za druhým. Už v prvej sezóne 2014/2015 ukončil súťaž na druhej priečke a vybojoval si tak striebornú medailu. V ďalších sezónach svoje úsilie potvrdil 3. miestom (2015/2016) a 2. miestom (2016/2017). V roku 2017 sa zároveň ako finalista EUHL zúčastnil prestížneho turnaja „Eurochallenge“ v ruskom Jekaterinburgu, kde v konkurencii najlepších tímov z EUHL a ruskej Študentskej hokejovej ligy obsadil 2. priečku.

  Štvrtá sezóna v EUHL bola pre UMB Hockey Team najúspešnejšia. Po troch vydarených sezónach tím vybojoval prvenstvo a stal sa majstrom EUHL v sezóne 2017/2018. Je tak jediným slovenským majstrom EUHL.

 

Umelecké súbory:

 

Univerzitný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov – dirigentov detských speváckych zborov.

Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej) ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko- Neerpelt,, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn,, Nemecko – Zwickau, Holandsko - Veldhoven , Chorvátsko, Taliansko –Sardínia, Česko atď.

V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc.

Adresa: Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 18
fax: 048/446 44 44
mobil: 0905 553 651

e-mail: milan.pazurik@umb.sk
www.pdf.umb.sk

 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Interpretuje folklór z celého Slovenska, najmä jeho typických regiónov (Zemplín, Terchová, Myjava, Horehronie, Podpoľanie). Pri svojej činnosti reprezentuje univerzitu na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom šírenia národných tradícii nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami.

Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Adresa: Komenského 20, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
mobil: 0908 170 128

e-mail: martin.uban@umb.sk
www.ufsmladost.sk

 

University Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na UMB

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
www.unidc.sk

e-mail: unidc@unidc.sk

 

UNIS UMB – študentský divadelný súbor

Študentský divadelný súbor UNIS UMB vznikol v roku 2015 zo študentskej iniciatívy študentov a študentiek Filozofickej fakulty UMB, ktorí citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. UNIS UMB vytvára priestor pre študentov a študentky univerzity so záujmom venovať sa a svoj čas divadlu.

Divadelný súbor debutoval hrou Ženy národné, nádoby strieborné, s ktorou sa v roku 2016 zúčastnil prehliadky divadiel mladých Karvašova Bystrica 2016 a 50. ročníka Akademického Prešova 2016. Súbor  v akademickom roku 2015/2016 mal za sebou celkove jednu premiéru s piatimi reprízami.

V akademickom roku 2016/2017 sa kolektív rozšíril o členov a členky aj z ďalších fakúlt (FPV, EF, PdF) a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Divadelníci hru opäť predstavili na Karvašovej Bystrici, Akademickom Prešove a okrem toho, i na Zochovej divadelnej Revúcej. 

Na prehliadkach v oboch rokoch boli členovia a členky súboru ocenení za individuálne herecké výkony (Dušan Ambróš, Tereza Prielomková, Simona Slačková).

Vedúcou súboru je Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

e-mail: martina.kubealakova@umb.sk

 

V - klub

http://www.ilovemusic.sk/disco-kluby/v-klub