Súťaže a podujatia pre študentov UMB

Fakulty UMB pripravili rôzne súťaže pre študentov.

Využi svoj talent a vyhraj!

 

Viac info o súťažiach:

https://www.umb.sk/aktuality/najlepsi-poster-phd-temy.html

https://www.umb.sk/aktuality/fakulta-prirodnych-vied/okom-geografa-fotograficka-sutaz-3471.html

https://www.umb.sk/aktuality/filozoficka-fakulta/sutaz-v-povodnej-tvorbe-poezie-a-prozy.html

https://www.umb.sk/aktuality/fakulta-politicky-vied-a-medzinarodnych-vztahov/sutaz-najlepsi-videoklip-k-propagacii-svojej-fakulty.html

alebo na https://www.facebook.com/Uni.Mateja.Bela/

 

Športové podujatia pre študentov v letnom semestri 2016

Športové podujatia určené pre študentov, ktoré organizuje Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB:

  • Maratón zumby, junpingu a body worku - 11. apríl 2016, od 18,00 - 21,30 hod., hala KTVŠ
  • Basketbalový turnaj - 12. apríl 2016, od 19,00 - 21,00 hod.
  • Vodné pólo - 18. apríl 2016, od 18,30 - 21,30 hod.
  • Florbalový turnaj - 25. apríl 2016, od 13,30 hod., hala KTVŠ
  • Tenisový turnaj - apríl - máj 2016, podľa počasia