Športové podujatia pre študentov v letnom semestri 2016

Športové podujatia určené pre študentov, ktoré organizuje Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB:

  • Maratón zumby, junpingu a body worku - 11. apríl 2016, od 18,00 - 21,30 hod., hala KTVŠ
  • Basketbalový turnaj - 12. apríl 2016, od 19,00 - 21,00 hod.
  • Vodné pólo - 18. apríl 2016, od 18,30 - 21,30 hod.
  • Florbalový turnaj - 25. apríl 2016, od 13,30 hod., hala KTVŠ
  • Tenisový turnaj -  apríl - máj 2016, podľa počasia