AZU - Aktivita zvyšuje úspech

AZU – AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH je národný rozvojový projekt, ktorý vznikol z iniciatívy študentov.


K dnešnému dňu už projekt zastrešuje aktivity pre študentov vysokých škôl v každom krajskom meste Slovenska. Združuje a koordinuje komunitu mladých a nadšených ľudí, ktorí spoločne veria, že cesta k zlepšeniu postavenia absolventov vysokých škôl na trhu práce vedie cez efektívnejšie využitie voľného času počas štúdia pre osobnostný rozvoj.

Prostredníctvom seminárov, prednášok, diskusií a workshopov projekt upriamuje pozornosť na potrebu rozvoja soft skills ako rétorika, time-management, leadership či dôslednejšia selekcia zdrojov informácií. Tieto a iné znalosti sú neodmysliteľnou súčasťou každého povolania bez ohľadu na to či sa jedná o korporátnu sféru, vedeckú činnosť alebo vlastné podnikanie. 

 

Všetky informácie o projekte nájdete na www.azu.sk.