Andrea Luptáková

Andrea Luptákováreferentka vedy a výskumu

Telefón 048/446 1227E-mailandrea.luptakova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Prodekan pre vedu a výskum