Andrea Luptáková

Andrea Luptáková

Andrea Luptákováreferentka vedy a výskumu

Telefón 048/446 1227E-mailandrea.luptakova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Prodekan pre vedu a výskum