Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zomrela prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 11. 4. 2023 zomrela prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

  Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 17. 4. 2023 o 11:00 hod.

  v ev. a. v. Chráme Božom v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

  Česť jej pamiatke.

  Zomrela prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

  Dňa 11. 4. 2023 nás navždy opustila výborná vedkyňa, vysokoškolská pedagogička, kolegyňa  a priateľka prof. Ing. Marta Orviská, PhD. Patrila k uznávaným odborníkom najmä v oblasti makroekonomických aspektov financií, daňovej politiky a štandardizácie, či už na Slovensku ako aj v medzinárodnom meradle. Viaceré jej publikácie patria k najcitovanejším v danej oblasti skúmania. Významne sa pričinila o rozvoj poznania vo viacerých oblastiach ekonómie a jej publikácie majú aj multidisciplinárny presah.

  Prof. Ing. Marta Orviská, PhD. sa narodila v roku 1963 v Považskej Bystrici. Je absolventkou Ekonomickej fakulty Kyjevskej štátnej univerzity T.G. Ševčenka v Kyjeve. Štúdium ukončila v roku 1986 s vyznamenaním a cenou rektora. Doktorandské štúdium  absolvovala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takmer 30 rokov pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na  Fakulte financií a následne na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2014 na funkčnom mieste profesora. Jej výskumné a pedagogické aktivity mali  tiež výrazný medzinárodný rozmer. Pôsobila ako hosťujúci profesor na University of Bath vo Veľkej Británii. Bola dlhoročnou aktívnou členkou expertnej skupiny The STARTed Group on Education and  Standardization WP6 EHK OSN, v Ženeve. Taktiež bola dlhoročnou členkou EURAS (European Academy for Standardisation) a spolupracovala s mnohými ďalšími medzinárodnými inštitúciami a organizáciami. Výraznou mierou sa podieľala na riešení viac ako dvadsiatich medzinárodných a domácich projektov a viaceré z nich aj priamo viedla (napr. TEMPUS, 7RP EÚ, Horizon 2020, ERASMUS+, GAČR, APVV a VEGA). Na Slovensku okrem svojej domovskej inštitúcie pôsobila ako členka Vedeckej rady na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach a NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svojich študentov vždy viedla priateľským prístupom k hľadaniu poznania a kritickému mysleniu. Dokázala ich zapáliť pre vedeckú prácu, o čom svedčí aj fakt, že bola školiteľkou piatich úspešných absolventov doktorandského štúdia.

  Bola človekom, ktorý si hneď vedel získať každého. Bola múdra, rozhľadená, zhovorčivá a vždy pozitívne naladená. Jej odborné aj osobné rady pomáhali jej kolegom a študentom napredovať a napĺňať svoj potenciál. Práca sa jej stala zároveň záľubou, až do svojho náhleho odchodu na večnosť bola oddaná napĺňaniu poslania vysokoškolského pedagóga. V pedagogickej oblasti patrila prof. Orviská k veľmi obľúbeným pedagógom, pričom študenti oceňovali jej hlboko ľudský a ústretový prístup k riešeniu nielen ich podnetov v študijnej oblasti, ale citlivo vo vzťahu k ich štúdiu pristupovala aj k osobným či iným mimoškolským problémom.

  Veľmi jej záležalo na rozvoji študijného programu, fakulty a univerzity. Kládla na seba a svoju prácu vždy len tie najvyššie nároky.

  Aj keď jej osobný aj pracovný život pripravil do cesty viaceré prekážky a neľahké skúšky, dokázala všetky výzvy prekonať a zachovať si svoj pozitívny prístup. Rovnako tiež vedela vždy správne povzbudiť, podporiť a  motivovať aj svoje okolie. Veríme, že jej inšpiratívne myšlienky, zistenia a duch tímovej spolupráce pretrvajú a budú sa šíriť naďalej.