Zo školy na zimák

Športovo-kultúrne podujatie organizované pri príležitosti dňa študentstva pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. v spolupráci s Radou študentov mesta Banská Bystrica.
Okrem atraktívneho zápasu na vás – ŠTUDENTOV – čaká svetelná show, množstvo sprievodných akcií a súťaží o zaujímavé ceny a v neposlednom rade sa môžete tešiť aj na prezentačné stánky všetkých fakúlt UMB, ako aj na iné zaujímavé organizácie, ktoré vám poskytnú tie najrôznejšie informácie o možnostiach štúdia či mimoškolského univerzitného života.

15.11.2016

11.30 – začiatok podujatia

11.30 – 15.30 prezentačné stánky v útrobách tribún

12.30 – 14.30 zápas UMB hockey team vs. Unipo warriors Prešov

15.30 – koniec podujatia

 

Príspevok na vstupné 1 €.

SÚŤAŽ

Ak chceš sledovať zápas z VIP lóže, hraj a vyhraj!

Info o podujatí