Zážitkový workshop kariérového poradenstva

Zážitkový workshop kariérového poradenstva

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovalo sériu workshopov zážitkového kariérového poradenstva pre končiacich študentov magisterského štúdia, pod vedením kariérovej poradkyne, Mgr. Jana Štefániková.

Jednotlivé workshopy boli tematicky zamerané na plánovanie a riadenie kariéry. Základným procesom bolo mapovanie svojich osobnostných kvalít a sebapoznanie študentov. Zážitkovou formou sme objavovali hodnoty, silné stránky, kariérne oblasti, v ktorých by chceli študenti pracovať. V neposlednom rade sme si osvojili poznatky ohľadne písania životopisu a motivačného listu, používania portálu LinkedIn, prípravy na pracovný pohovor či prezentácie samého seba.

Pokračovanie článku nájdete na stránke www.kc.umb.sk.