Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zasadnutie vedeckej rady

22. októbra 2020 v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB, druhýkrát v tomto kalendárnom roku zasadala Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na programe mala schvaľovanie troch návrhov na vymenovanie za profesora. Zasadnutie sa v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR konalo za prísnych hygienických opatrení. Členovia vedeckej rady, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť prezenčne, mali zabezpečený online prístup prostredníctvom aplikácie MS Teams, vrátane možnosti tajného hlasovania.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici