Zahraniční študenti na pôde UMB

Dňa 19. novembra 2018 prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., spolu s prodekanmi fakúlt UMB a riaditeľom jazykovej školy IC-Centre privítal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov takmer osemdesiat zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zahraniční študenti mali príležitosť dozvedieť sa viac o univerzite, a to priamo od vedenia univerzity a vedení fakúlt v bohatej diskusii zameranej najmä na ponuku študijných programov na UMB.